Welkom bij Stichting Voormekaar

Voormekaar biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf en een betere sociale leefomgeving. We doen dit op een actieve en ondernemende manier door op te treden als belangenbehartiger en ondersteuner van de lokale sociale infrastructuur van de gemeente Druten. U wilt de regie over uw leven toch ook in eigen hand houden en zo lang mogelijk mee blijven doen? Dat is wat Voormekaar drijft. Door de hoeveelheid aan informatie en regelgeving valt dit niet altijd mee. Voormekaar schept helderheid door het geven van de juiste informatie en het juiste advies op het goede moment. Met tal van praktische diensten bieden wij u de helpende hand die soms nodig is. De kracht van Voormekaar is het netwerk van vele vrijwilligers en samenwerkingspartners die zich met hart en ziel inzetten.

Dienstverleningsaanbod  in Druten zie volgende overzicht.

DE GIDS VOOR MANTELZORGERS

Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is en interesse heeft in deze gids?

Neem dan contact op met  Helen Scholten, mantelzorgconsulent van Stichting Voormekaar

tel: 0487- 200010

 20150512_141020.jpg

Soosmiddag , komt u ook?

Inmiddels is er mede dankzij de kiemplek weer iets ontkiemd.

De soosmiddag is een zeer geslaagde middag geworden.

Er was veel belangstelling.
De soos zal nu wekelijks gaan draaien, tenzij anders aangegeven.
Wij wensen jullie heel veel succes !

Locatie: 't Hof in Druten

Wanneer: iedere dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur

Doe mee aan de nieuwe Drutense Talentenbank!

Veel vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan extra helpende handjes om een tijdelijke klus te klaren. De nieuwe Talentenbank van deskundige en gemotiveerde burgers gaat daarbij uitkomst bieden. Mensen met een bepaalde kennis of ervaring ondersteunen tijdelijk een lokale vrijwilligersorganisatie. Bijvoorbeeld bij het in orde maken van de financiën, bij het maken van een fotoreportage, schminken bij een activiteit, hulp bij het aanvragen van subsidie, maar ook bij het schrijven van een communicatieplan of de opzet van PR activiteiten. Zoveel mensen, zoveel talenten en zoveel wensen!

Klik hier voor meer informatie

Steunpunt MANTELZORG  Druten

Stichting Voormekaar organiseert in samenwerking met het CAK  een voorlichtingsbijeenkomst over de eigen bijdrage met betrekking tot zorg zonder verblijf. Uiteraard heeft u in de media ook de berichten gelezen over de veranderingen in de zorg en de  voorzieningen vanuit de WMO, de functie begeleiding (dagbesteding) en persoonlijke zorg?  

Wat betekent dit concreet voor uw eigen bijdrage?  Hoe wordt dit berekend? Telt het eigen vermogen mee ?

Datum: 14 april 2015   

tijdstip: 10.30 uur – 12.00 uur
Locatie: d’n Bogerd Heemstraweg  53  6651 KH Druten

Wilt u deze voorlichtingsbijeenkomst bijwonen?

Dan kunt u zich  vóór 10 april aanmelden bij Stichting Voormekaar
Odette van der Donk, servicebureau
e-mail: servicebureau @voormekaar.org
telefoon:      0487-200010

Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorlichting.

20 maart 2015 is het weer NLdoet

Op vrijdag 20 maart is het weer zover. Dan toont heel Nederland zich maatschappelijk betrokken door zich vrijwillig in te zetten tijdens de NL-Doet dag. Tijdens NL-Doet steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse organisaties, die tijdens
NL-Doet net dat beetje extra kunnen doen.
U heeft afgelopen jaar laten zien dat u het vrijwilligerswerk in de gemeente een warm hart toe draagt. Wij hopen dat wij ook deze dag op uw vrijwillige inzet kunnen rekenen.
Klussen in de Gemeente Druten waarop u kunt inschrijven:

  • Computer lokaal inrichten voor inburgering Vluchtelingen; we willen de ruimte inrichten, computers gebruiksklaar maken en zodoende vluchtelingen bekend te maken met computers en de Nederlandse taal.
  • Gezellige ochtend met muziek voor ouderen in De Hof in Druten; we willen voor de bezoekers/bewoners en vaste vrijwilligers een gezellig ochtend met muziek en dans organiseren, aangekleed met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Na afloop ruimen we alles weer op.
  • Speel & Belevingstuin aanleggen; voor een woning binnen de instelling van ’s Heeren Loo een tuin in (kleuren en geuren) aanleggen, waar kinderen en jong volwassenen lekker kunnen spelen en beleven.
  • Een dagje Landrust Klussen; een gezellige klusdag op dagbesteding Landrust. Volop snoeien bij de Eendenpoel, de Theetuin opknappen en allerhande andere klussen.
  • Kinderen koken voor ouderen; kinderen van groep 8 van De Kleurencirkel richten een restaurant in De Doorkijk in. Onder leiding van een ervaren kok gaat een deel van de kinderen een 3-gangen menu bereiden. De overige kinderen serveren de maaltijden onder begeleiding.

Er zit vast een leuke klus voor u bij! Wij bieden u en uw collega’s op deze dag de mogelijkheid om op een verrassende, actieve en aangename wijze kennismaken met vrijwilligerswerk.
U kunt zich vóór 27 februari aanmelden bij het servicebureau van Stichting Voormekaar. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet, Marie-Christine Ruiters
Telefoon: 0487-200010
E-mail: m.ruiters@voormekaar.org
Website: www.voormekaar.org

Dorpenronde in de Hof

Zorggroep Maas & Waal en Stichting Voormekaar gaan Stichting Meerwaarde Maas en Waal ondersteunen bij het organiseren van de Dorpenronde in De Hof te Druten. De Dorpenronde is een terugkerend evenement dat telkens op een andere locatie in Maas en Waal plaatsvindt. Gedurende deze dag worden er drie activiteiten georganiseerd: ‘Kinderen koken voor ouderen’, het ‘Reparatie Café’ en ‘Maas en Waal in Dialoog’.
lees meer

Samenwerking Stichting Voormekaar en Stichting Meerwaarde

Op 30 januari 2014 hebben de directeur van Stichting Voormekaar en de voorzitter van Stichting Meerwaarde Maas en Waal een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking. Klik hier om verder te lezen.

Zorggroep Maas en Waal en Welzijnsstichting Voormekaar runnen samen de Hof van Druten.

Breder dan een gewoon seniorencomplex.
Dat moet De Hof zijn, vindt Zorggroep Maas en Waal (ZMW). Ze runt de Hof in samenwerking met Welzijns-Stichting Voormekaar. Het gebouw is al bewoond, maar het nieuwe zorgconcept (dagbehandeling en dagverzorging) wordt vanaf 1 oktober aangeboden.


Stichting Voormekaar - Van Heemstraweg 53 - Postbus 9 - 6650 AA - DRUTEN - 0487-200 010